BUSSMANN LCT系列,BS 88 英标单管快速熔断器
BUSSMANN LMMT系列,BS 88 英标双管快速熔断器
BUSSMANN FE系列,BS 88 英标单管快速熔断器
BUSSMANN FMM系列,BS 88 英标双管快速熔断器
BUSSMANN FEE系列,BS 88英标双管快速熔断器
BUSSMANN ET系列,BS 88 英标单管快速熔断器
BUSSMANN EET系列,BS 88 英标双管快速熔断器
BUSSMANN MT系列,BS 88 英标单管快速熔断器
BUSSMANN FM系列,BS 88 英标单管快速熔断器
BUSSMANN LET系列,BS 88 英标单管快速熔断器

LCT


British BS 88 — 240V: 6-20A

LMT


British BS 88 — 240V: 160-450A

LMMT


British BS 88 — 240V: 400-900A


FE


British BS 88 — 690V:35-100A

FEE


British BS 88 — 690V:100-200A


FMM


British BS 88 — 690V: 400-700A


LET


British BS 88 — 240V: 25-180A


CT


British BS 88 — 690V: 6-20A


FM


British BS 88 — 690V: 180-350A


MT


British BS 88 — 690V:160-355A


ET


British BS 88 — 690V: 25-80A

EET


British BS 88 — 690V: 90-160A


BUSSMANN MMT系列,BS 88 英标双管快速熔断器

MMT


British BS 88 — 690V:180-710A

BUSSMANN LMT系列,BS 88 英标单管快速熔断器
BUSSMANN CT系列,BS 88 英标单管快速熔断器